Hoppa till huvudinnehåll

Så söker du:

Steg 1: Gör en kundanmälan

Om du inte redan är kund hos oss ska du börja med att registrera dig som kund under kundanmälan. Du registrerar dig enkelt genom att klicka in på kundanmälan eller kontakta kundtjänst för att få hjälp att registrera dig som ny kund.

Steg 2: Tips utifrån din profil

Efter att du har registrerat dig som ny kund och fyllt i alla dina kontaktuppgifter blir du automatiskt bostadssökande hos oss. För att göra ditt lägenhetssökande enklare så kan du välja om du vill få ett mejl när det dyker upp en lägenhet som kan vara intressant för just dig. Tipsen som skickas ut till dig som står i kö baseras på de önskemål du valt i din profil. Detta hjälper oss att skicka ut relevanta tips till dig som står i bostadskö. Du kan själv välja om du vill få dessa tips eller inte under "mina sidor".

Steg 3: Intresseanmälningar

Lägenheterna som är lediga kommer att läggas ut på bostadsmarknaden här på hemsidan, du hittar dem under sök bostad. Här kan du filtrera din sökning som då blir anpassad efter de önskemål du har. Du väljer vilken marknadsplats du vill söka din bostad på, om det är "Torget" eller "Direkt", dessa två olika marknadstyper förklaras längre ned på sidan.

När du valt marknadsplats och justerat alla sökfilter så de passar dig klickar du på sök. De lägenheter som uppfyller din filtrering och är lediga kommer nu att visas. När du hittar en lägenhet som passar dig klickar du på intresseanmälan, du har nu ställt dig till kö till erbjudande av lägenheten. Du kan välja max fem stycken lägenheter som pågående intresseanmälningar åt gången. Innan du gör en intresseanmälan ska du se till att du uppfyller de krav som finns under uthyrningspolicy.

Steg 4: Erbjudande om lägenhet

De fem personer med högst poäng eller de fem första som sökt (när anmälningstiden för intresseanmälan går ut) erbjuds då lägenheten och blir inbjudna till visning. Du kan ha max tre samtida erbjudanden åt gången. Du får en viss tid på dig att svara på erbjudandet. Tiden beror på om du har sökt via marknadsplats "Torget" eller "Direkt".

Svarstiden och information om visning kommer att skickas ut i samband med erbjudandet om lägenheten och visning.

Steg 5: Tilldelning av lägenheten

Av de personer som meddelat att lägenheten fortfarande är intressant efter visning, erbjuds den person med högst poäng att skriva kontrakt på lägenheten. Om man har sökt via marknadsplats "Direkt" så är det däremot den som först gjort intressanmälan som får erbjudande om kontrakt.

Svarstiden vid tilldelning av kontrakt är fem dagar för alla marknadsplatser. Det är förutsatt att den personen uppfyller de krav som ställs för att bli hyresgäst, kraven hittar du under uthyrningspolicy.

Viktigt!

När du står i bostadskö är det viktigt att du loggar in på mina sidor för att kontot ska vara aktivt, du måste logga in minst en gång var sjätte månad, annars försvinner dina poäng. Det kommer att skickas ett "påminnelsemejl" både 30 och 14 dagar innan du inaktiveras.

Läs din e-post regelbundet när du står i kö hos oss, då en stor del av kommunikationen sker via e-post. Kontrollera skräppostmappen samt se till att inkorgen inte är full. Gå in på mina sidor för att hålla koll på dina intresseanmälningar om e-posten av någon anledning inte skulle komma fram.

Det är viktigt att dina kontaktuppgifter under mina sidor är uppdaterade, eftersom det är de uppgifter vi använder oss av för att kontakta dig. Det är ditt eget ansvar att hålla kontaktuppgifterna uppdaterad.

Medsökande

Från och med att du genomfört din kundanmälan kommer du placeras i vår bostadskö och samla poäng, du får en poäng per dag. Dina poäng är personliga, det innebär att de inte går att överlåta eller lägga ihop med någon annan.

Om ni är två som letar bostad tillsammans behöver du registrera din partner som medsökande, detta behöver göras innan du gör en intresseanmälan. Ni behöver båda vara registrerade som kunder först, därefter kan ni koppla ihop er som medsökande i systemet. Det räcker med att en av parterna gör intresseanmälan då ni söker med medsökande.

När du blivit tilldelad en lägenhet kommer dina köpoäng att nollställas. För att åter igen samla köpoäng behöver du återaktivera dig i bostadskön genom Mina sidor. Tänk på att du inte kommer kunna söka lägenhet hos Degerforsbyggen inom sex månader efter att du blivit tilldelad en lägenhet.

Förtur

Förtur innebär att vid synnerliga skäl, och då du som sökande inte kan lösa ditt bostadsproblem på annat sätt, kan förtur medges. Inom de förtursgrupper som redovisas nedan finns inget inbördes kösystem. Du som sökande som bedöms som mest angelägen har företräde oavsett när ansökan lämnats in. Fördelningen av lägenheter anpassas efter tid och efter rådande marknadssituation. Om du som sökande tackar nej till ett erbjudande av lägenhet upphör din möjlighet till förtur.
Ansökan om förtur ska ske till vår kundtjänst.

Medicinsk förtur

Du som har begränsad rörlighet, permanent fysisk funktionsnedsättning som ställer speciella krav på bostad, och som har ett akut behov av ny bostad, kan få förtur av medicinska skäl. För att få förtur kan krav på läkarintyg eller likvärdigt intyg ställas. Skulle det finnas fler personer med medicinsk förtur som söker samma objekt så är det högst köpoäng som räknas.

Social förtur

I första hand prioriteras ärenden där konflikt, våld och hotbild förekommer, som kan styrkas med intyg från familjerätt, socialtjänst, kvinnohus eller myndighet. Degerforsbyggen kommer även väga in ett barnperspektiv i det aktuella ärendet. Ett krav är att du måste ha varit folkbokförd i Degerfors kommun de senaste två åren. Ej godkänt skäl för social förtur är exempelvis trångboddhet, ekonomiska skäl, skilsmässa/separation, bostadslöshet eller vantrivsel.

Näringslivsförtur

Ansökan om förtur ska ske till vår kundtjänst och skall göras innan eller inom en månad efter att anställningen påbörjats. Anställningen skall styrkas med arbetsgivarintyg och gälla en tillsvidaretjänst på 100 procent.

Du som söker förtur kan inte begära förtur till en särskild bostad eller område.

Uthyrningsförfarandet

De lägenheter och fordonsplatser som du kan söka läggs ut på vår hemsida, om du söker en lokal så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Majoriteten av våra lediga lägenheter kommer publiceras genom det vi kallar Marknadsplats "Torget". Här annonseras lägenheter ut med vad som brukar anses vara normal tid till inflyttning.

Ibland behöver vi annonsera ut lägenheter med kort tid till inflyttning, dessa lägenheter annonseras ut via det vi kallar Marknadsplats " Direkt".

Marknadsplats "Torget"

Här visas lägenheter som är lediga, de visas i sju dagar innan anmälningstiden tar slut. På denna marknadsplats kommer den kund med högst poäng ha störst chans att få lägenheten. Desto fler poäng du har desto längre fram i kön är du placerad och erbjudandena skickas i tur och ordning från den som har högst poäng till den som har lägst poäng.

Om du tackar nej till visningserbjudanden tre gånger inom en 12-månaders period spärras du från att söka ny lägenhet i en månad från det sista erbjudandet.

Om du ej lämnar svar på visningserbjudanden två gånger inom en 12-månaders period spärras du från att söka ny lägenhet i tre månader från det sista erbjudandet.

Marknadsplats "Direkt"

Här visas lägenheter med kort tid till inflyttning, här gäller "först till kvarn" utan någon hänsyn till köpoäng. Däremot måste den sökande självklart uppfylla våra kriterier gällande vår uthyrningspolicy. Visningstiderna för lägenheten kan vara inom kort tid, och erbjudande går ut till den som först anmält sitt intresse. Här gäller samma system av aktivering av spärr som marknadsplats torget.

Seniorboende/55+

Några av våra fastigheter är s.k. seniorboenden/55+. Det kan vara ett helt hus men även ett trapphus. Dessa lägenheter har delvis bättre tillgänglighet och viss standard som är anpassad för äldre. I dessa fastigheter bor jämnåriga och tillsammans skapar ni ett lugnt och trivsamt boende. Exempelvis brukar det finnas hiss, rymligare badrum etc. Lägenheterna ligger ofta nära service och vårdcentral.

När du ställer dig i bostadskön kan du välja ”seniorboende” under boendeform. Endast personer som fyllt 55+ år kan söka denna boendeform. Du nekas automatiskt att göra en intresseanmälan om du inte har fyllt 55 år.

Kontraktskrivning

Från det att Degerforsbyggen har kontaktat dig via telefon eller mejl, har du fem dagar på dig att skriva under hyreskontraktet för den lägenhet du har blivit erbjuden. Det är ditt ansvar att vara tillgänglig för att skriva på hyreskontraktet efter att du tackat ja. Om du inte har skrivit under hyreskontraktet inom överenskommen tid har Degerforsbyggen rätt till att annullera avtalet och erbjuda lägenheten till nästa person i kö.

Om du ångrar dig efter att du har skrivit på kontraktet gäller ordinarie uppsägningsregler. För att samla poäng igen måste du aktivera dig i bostadskön på mina sidor.