Hoppa till huvudinnehåll

Affärsidé och vision

Mallbild exempel

Bolagets verksamhet enligt bolagsordningen

Bolaget skall äga och hyra ut bostäder och lokaler i första hand i flerbostadshus, att tillgodose de kommunala verksamheternas behov av lokaler samt vidta erforderliga åtgärder för att underlätta den kommunala näringslivs- och sysselsättningspolitiken samt därmed förenlig verksamhet.