Hoppa till huvudinnehåll

Styrelse

Mallbild exempel

Som kommunalägt bolag har Degerforsbyggen AB en politiskt sammansatt styrelse som består av följande ordinarie ledamöter:

Ordförande: Örjan Samuelsson
Vice ordförande: Tommy Karlsson
Johan Nordström
Peter Nyström
Lennart Johansson
Sören Hedberg
Per-Olow Linder

Suppleanter:
Ella Jansson, Fred Kiberu Mpiso, Lars-Gunnar Hedenquist, Morgan Bråtner, Gertowe Thörnros, Roland Halvarsson , Thomas Ågren.

Revisorer:
Ordinarie: Hans Olsson, Annika Blomgren, Björn Nordenhaag
Suppleant: Peter Söderman